PRZYSTĄPIENIE DO MONTAŻU ZBROJENIA PŁYTY

11 października 2019